SPESIALTREKK I ITCCA TAIJI-UNDERVISNINGEN

 

OVERFØRING AV TRADISJON FRA MESTER TIL ELEVENE

I ITCCA lærer man taiji-bevegelsene og –prinsippene – etter tradisjonen – under lærerens undervisning. Man kan ikke lære dem fra et video eller en bok. Kvaliteten av undervisningen sikres ved at enhver taiji-lærer, autorisert av ITCCA, tar jevnlige privattimer hos mesteren Chu. På denne måten overføres tradisjonen fra mesteren til elevene og stilen oppbevares i sin opprinnelige form.

TAIJI-OPPLÆRING TILPASSET TIL DEN VESTLIGE VERDEN

Læremetoden baserer seg på detaljert og systematisk gjennomgang av bevegelsene. Mester Chu sin måte å undervise er annerledes enn den tradisjonelle kinesiske måten som går ut på etterligning.
For å gjøre taiji-bevegelsene mere lettfattelig, har han tilpasset læremetoden til noe som egner seg bedre for den vestlige befolkningen, og skapt ulike landemerker og gitt forklaringer og forestillinger for øvelsene.

TAIJI-BEVEGELSESSERIENS PRINSIPP ER ÅPENHET OG RETTHET

Et viktig grunnlag for undervisningen er prinsippene fra fuglen og slangen. Legenden forteller at kineseren Chang San Feng utviklet taiji på 1300-tallet etter å ha sett en kamp mellom en fugl og en slange. Åpne armer i bevegelsesserier etterligner åpenhet av fuglevinger, og retthet av kroppens vertikale akse igjen etterligner en slange i sin loddrette forsvarsposisjon. Åpning av albuene til sammen med den rette ryggen og hodet aktiverer pusten og indre organer samt også bevegelsesapparatets virksomhet.

Å TESTE BEVEGELSENE – EN SENTRAL DEL AV TAIJI-LÆREN

Testene, der man studerer bevegelsene sammen med sitt par ved å skyve, puste og hoppe, er en sentral del av læreprosessen. Testene hjelper til å skille den riktige bevegelsen fra feilbevegelsene og forteller hvilken posisjon fungerer med den minste anstrengingen.

INDRE ENERGI (QI) UTVIKLES VED AVSLAPNINGEN

I det originale læreprogrammet for Yang-stil kan man tydelig se forskjellige faser, og ved å gjennomgå og internalisere disse, kan man utvikle den såkalte indre energien. Denne energien har ikke sin kilde i muskelstyrke, men i avslapning, koordinasjon og pust. I den kinesiske tradisjonen kalles det for «qi» eller «chi» (pusten, livskraften).

”HAPPY CHI”

Mester Chu kaller energien som kommer av taiji-øvelsene for «happy chi», for den gjør at man blir glad og lys i sinnet.